sr Crnogorski en English
Slider

iconmonstr facebook 4 48iconmonstr instagram 11 48iconmonstr linkedin 3 48iconmonstr twitter 4 48iconmonstr youtube 4 48

 

 

Puni naziv projekta je Race for life ili Trka za život.

Partneri na projektu su Dom zdravlja Mostar, Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke Županije i Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore.

Zajednički pristup projekta je uskladiti kvalitet, standard, procedure, opremu i stručnu osposobljenost kadrova kojima je zajednički cilj unaprijediti kvalitet usluge HMP u regiji. Tokom implementacije projekta, stvoriće se krug edukativnog karaktera kojim je svrha kontinuirana edukacija kako stručnih kadrova, tako i običnih građana. Misao vodilja ovog koncepta leži na činjenici da su prvih 3-5min od srčanog zastoja najvažniji za preživljavanje pacijenta, te takvom edukacijom građana i postavljanjem AED aparata želimo broj smrtnosti smanjiti na najmanji mogući nivo.

Druga faza projekta je bazirana na zajedničkim vježbama sva tri aktera u projektnom programu kako bi dobili uigran i osposobljen, istreniran tim za zajednička djelovanja u slučaju većih nesreća. Takođe,planirana je izrada  Protokola o saradnji koji bi jasno definisao postupke, aktivnosti i odgovornosti u slučaju masovnih nesreća.

Kroz ovaj projekt konkretno će se unaprijediti Služba hitne medicinske pomoći kroz razne edukacije, opremu i kreiranje jedinstvenog protokola u slučaju masovnih nesreća. Također će se sprovoditi i edukacije drugih javnih službi koje su usko vezane uz ovu oblast te edukacije građana u pružanju prve medicinske pomoći.

Program finansiranja: Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020 (https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/)

1. LP Dom zdravlja Mostar (Bosna i Hercegovina), lider projekta;

2. PP1 Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije (Hrvatska);

3. PP2 Zavod za Hitnu medicinsku pomoć Crne Gore (Crna Gora)

Završetak projekta: 14.02.2022.
Ukupno trajanje projekta: 24 mjeseca
Ukupna vrijednost projekta: 940.443,29 EUR
Iznos bespovratnih EU sredstava: 799.376,78 EUR
Postotak EU kofinansiranja: 85%
Ukupan iznos dodijeljenih sredstava za  Zavod za HMP Crne Gore:  244 714.65 EUR

Vrijednost bespovratnih sredstava za  Zavod za HMP Crne Gore:  208 007.45 EUR

Opšti cilj projekta je uskladiti i poboljšati hitne medicinske usluge (EMS- Emergency Medical Services) u prekograničnom području s ciljem postizanja veće efikasnosti i profesionalnosti u očuvanju ljudskih života kao i pružiti zajednički odgovor u slučaju većih, masovnih nesreća na programskom području.

Specifični cilj projekta je povećanje dostupnosti i kvaliteta usluga prve pomoći djeci i mladima u prekograničnom području, a koje se namjerava postići kroz poboljšanu EMS mrežu i organizaciju treninga za ne-medicinsko osoblje u pružanju prve pomoći.


Očekivani projektni rezultati:

  • Poboljšana dostupnost i pristup EMS mreži u prekograničnom području kroz nabavku neophodne tehničke opreme- sanitetskih vozila i defibrilatora;
  • Trening program za ne-medicinske kadar u pružanju prve pomoći (CPR) – njih 970 te program obuke zaposlenih hitne medicinske pomoći- 236 osoba;
  • Izrađen zajednički, jedinstveni protokol saradnje u slučaju veće nesreće i elementarne nepogode te organizacija pokazne vježbe sa 52 učesnika;
  • Poboljšana situacija za 201.000 osoba na programskom području u domenu EMS usluge

 

IZJAVA O ODGOVORNOSTI

Ova podstranica finansira se uz pomoć Evropske unije. Sadržaj podstranice je isključiva odgovornost projektnog partnera JZU Zavoda za hinu medicinsku pomoć Crne Gore i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.

Dosadašnje sprovedene aktivnosti


Potpisan je  ugovor za nabavku tri sanitetska vozila, čime će se obogatiti vozni park Zavoda za HMP Crne Gore  i time  poboljšati   kvalitet u pružanju zdravstvenih usluga pacijentima, a zaposlenima obezbjediti veći komfor u radu.

Rok isporuke vozila u skladu sa potpisanim ugovorom je tri mjeseca.

Adresa

Menadžment Zavoda:

Vaka Đurovića bb

81000 Podgorica

Crna Gora

Kontakt

Menadžment Zavoda:

Telefon: +382 (0)20 226 081

Fax: +382 (0)20 226 082

e-mail: kontakt@zhmp.org

PIB: 02779773

© 2020 JZU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore - Sva prava zdržana