sr Crnogorski en English
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Ekipa koja je
spasila brojne živote!
Image is not available

Ekipa hitne pomoći na intervenciju izlazi sa sirenom i rotacionim plavim svijetlom! Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ova obilježja i prvenstvo prolaza!

previous arrow
next arrow
Slider

Biblioteka

PLAN INTEGRITETA ZAVODA ZA HMP CRNE GORE

VODIČ ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU JZU ZAVOD ZA HMP CRNE GORE

PLAN POTREBA ZA DONACIJAMA 2020. GODINA 

UGOVOR O DOPUNSKOM RADU - DR JUSUF KADIĆ

PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine - Saglasnost za Plan upravljanja otpadom

IZVJEŠTAJI O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA ZAVODA ZA HMP CG NA DAN 31.12.2018. GODINE

SAGLASNOST ZA DOPUNSKI RAD DR MILOŠ ŠAPONJIĆ

SAGLASNOST ZA DOPUNSKI RAD VERA SPAHIĆ

SAGLASNOST ZA DOPUNSKI RAD DR DUNJA ĆETKOVIĆ

SAGLASNOST ZA DOPUNSKI RAD DR VLADANA KRIVOKAPIĆ

SAGLASNOST ZA DOPUNSKI RAD DR GEZIM ČOBAJ

SAGLASNOST ZA DOPUNSKI RAD DR Hatidža Divanović  

SAGLASNOST ZA DOPUNSKI RAD DR Dražen Velimirović

PLAN POTREBA ZA DONACIJAMA 2019. GODINA

PLAN POTREBA ZA DONACIJAMA 2018. GODINA

UPUTSTVO O PRIJEMU I NAČINU EVIDENTIRANJA DONACIJE I SPONZORSTVA OPREME U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

UPUTSTVO O NAČINU EVIDENTIRANJA DONACIJE I SPONZORSTVA ZA LJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

UPUTSTVO O PRIJEMU I NAČINU EVIDENTIRANJA DONACIJE I SPONZORSTVA GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA VOZILA KANCELARIJSKE I DRUGE OPREME U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI

DOKTORI ANGAZOVANI NA OSNOVU UGOVORA O DOPUNSKOM RADU VAN ZDRAVSTVENE USTANOVE

ODLUKA O ODOBRAVANJU SPECIJALIZACIJE - URGENTNA MEDICINA

ODLUKA O ODOBRAVANJU SPECIJALIZACIJE - INTERNA MEDICINA

 

        STATUT ZAVODA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ CRNE GORE 

 

 

        PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA

 

 

        ETIČKI KODEKS

 

        

        PRAVILNIK O ORGANIZOVANJU RADA DISPEČERSKOG CENTRA

 

 

        PRAVILNIK O RADNOJ ODJEĆI ZAVODA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ CRNE GORE

 

   

        PRAVILNIK O NAČINU, USLOVIMA, POSTUPKU I ODRŽAVANJU SLUŽBENIH VOZILA

 

 

        PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU ZAPOSLENIH

 

 

        PRAVILNIK O PRIMOPREDAJI PARAGON BLOKOVA I NOVČANIH SREDSTAVA ZAVODA ZA HMPCRNE GORE

 

         

      UPUTSTVO O PRIJEMU I NAČINU EVIDENTIRANJA DONACIJE I SPONZORSTVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa

Menadžment Zavoda:

Vaka Đurovića bb

81000 Podgorica

Crna Gora

Kontakt

Menadžment Zavoda:

Telefon: +382 (0)20 226 081

Fax: +382 (0)20 226 082

e-mail: kontakt@zhmp.org

PIB: 02779773

© 2020 JZU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore - Sva prava zdržana