sr Crnogorski en English
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Ekipa koja je
spasila brojne živote!
Image is not available

Ekipa hitne pomoći na intervenciju izlazi sa sirenom i rotacionim plavim svijetlom! Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ova obilježja i prvenstvo prolaza!

previous arrow
next arrow
Slider

Dobrodošli na naš web sajt

Vlada Crne Gore, na sjednici od 30. jula 2009. godine, donijela je odluku o osnivanju Zavoda za hitnu medicinsku pomoć.

U centralni registar Privrednog suda u Podgorici, Zavod je registrovan 22.02.2010 godine, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, kao ustanova.


Cilj Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore:

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore je ustanova koja, polazeći od apsolutnog prioriteta života i zdravlja stoji na raspolaganju u svim opštinama, Gradu i građanima, kao posebna oblast zdravstvene djelatnosti koja se obavlja na primarnom nivou, radi preuzimanja neophodne i neodložne medicinske intervencije pacijentima kojima je zbog prirode oboljenja, stanja ili povrede neophodna hitna medicinska pomoć.

Svoje usluge Zavod za hitnu medicinsku pomoć pruža u vremenu od 00-24 časa, svakodnevno, 365 dana u godini, a broj stanovnika na području Crne Gore koji gravitira ka Zavodu je 625.266. Svaka jedinica i podstanica za hitnu pomoć ima potreban broj timova, reanimobila i vozila za hitan sanitetski transport. Tim u jedinici i podstanici za hitnu pomoć čine: doktor, dvije medicinske sestre, odnosno medicinska tehničara, od kojih je jedan vozač vozila hitne pomoći. Tim za hitan sanitetski transport u jedinici za hitnu pomoć čine: dvije medicinske sestre, odnosno medicinska tehničara, od kojih je jedan vozač vozila hitne pomoći. Doktor u timu hitne medicinske pomoći vrši pregled, dijagnostičke postupke, određuje i primjenjuje terapiju prema Protokolu o dijagnostičko-terapijskim postupcima u hitnoj pomoći i koordinira radom ostalih članova tima.


• Djelatnost Zavoda je:

 

- prijem, pregled i trijaža pacijenata po redovima hitnosti;

 

- reanimacija i monitoring osnovnih životnih funkcija;

 

- praćenje stanja pacijenta poslije reanimacije;

 

- davanje odgovarajuće terapije, primarna obrada rana i povreda;

 

- davanje vakcina i seruma po indikacijama, antibiotika, analgetika i drugih indikovanih ljekova;

 

- upućivanje pacijenata u zdravstvene ustanove sekundarnog i tercijarnog nivoa;

 

- medicinsko praćenje pacijenata (observacija) u cilju postavljanja tačne dijagnoze;

 

- ultrazvučna i laboratorijska dijagnostika;

 

- zaustavljanje krvarenja, obrada preloma, imobilizacija;

 

- davanje savjeta pacijentima u vezi njihovog zdravstvenog stanja;

 

- prijem poziva građana od strane zaposlenih u dispečerskom centru hitne pomoći;

 

- praćenje i analiziranje mjera hitne pomoći u Crnoj Gori i izvještavanje nadležnih institucija;

 

- oblikovanje doktrine u djelatnosti hitne pomoći;

 

- predlaganje programa mjera zdravstvene zaštite iz područja djelokruga svoga rada;

 

- utvrđivanje standardnih operativnih postupaka za sve oblike hitne pomoći i usklađivanje primjene standarda u pružanju hitne pomoći;

 

- učestvovanje u izradi i sprovođenju pojedinih projekata zdravstvene zaštite u vanrednim prilikama;

 

- kontinuirana medicinska edukacija zdravstvenih radnika, zdravstvenih saradnika, studenata, učenika medicinske Škole i drugog osoblja;

 

- saradnja sa Institutom za javno zdravlje, zdravstvenim ustanovama, organom državne uprave nadležnim za unutrašnje poslove i policiju, Vojskom Crne Gore, Crvenim krstom Crne Gore, operativnim jedinicama za zaštitu i spašavanje, domaćim i međunarodnim nevladinim organizacijama koje se bave hitnom pomoći i međunarodnim stručnim medicinskim ustanovama;

 

- sanitetsko obezbjeđenje javnih skupova i sportskih manifestacija, sanitetski prevoz bolesnika u zemlji i inostranstvu vozilom, helikopterom ili avionom, što je organizovano na komercijalnom nivou, jer to nisu usluge koje zavodu plaća za zdravstveno osiguranje Crne Gore.


• Djelatnost Hitne medicinske službe:

 

- Djelatnost hitne medicinske pomoći ogledala se u ambulantnom radu i terenskom radu timova za HMP. - Pružanje hitne medicinske pomoći povrijeđenima i bolesnima,čije su životne funkcije bile ugrožene ili prijetile da budu ugrožene.

 

- Prijem i pregled samih pacijenata koji su dolazili u amblantu HMP.

 

- Medicinsko obezbjeđivanje skupova i javnih manifestacija i drugih potreba grada ili državnih institucija.

 

- Konstatovanje smrti i pisanje potvrda o smrti.

 

-Hitan sanitetski transport bolesnika do Urgentnog bloka KBC u Podgorici - Urgentna premještanja.

 

-Ljekarska dežurna služba Samo po potrebi grada ili državnih institucija na kraći vremenski period.

 

- Dispečerski centar Zavoda za HMP u jedinici za HMP u Podgorici postoji već 5 godina. Doktor dispečer vrši trijažu i prijem poziva po redovima hitnosti i koordinira radom urgentnih terenskih medicinskih timova.


 
PLAN DONACIJA JZU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ CRNE GORE ZA 2017. GODINU
SPISAK ZDRAVSTVENIH RADNIKA KOJI IMAJU ZAKLJUČEN UGOVOR O DOPUNSKOM RADU
PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM
LISTA KATEGORIJA REGISTRATURSKE GRAĐE SA ROKOM ČUVANJA

 

 

 

 

Adresa

Menadžment Zavoda:

Vaka Đurovića bb

81000 Podgorica

Crna Gora

Kontakt

Menadžment Zavoda:

Telefon: +382 (0)20 226 081

Fax: +382 (0)20 226 082

e-mail: kontakt@zhmp.org

PIB: 02779773

© 2020 JZU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore - Sva prava zdržana